بدل کاری های تام کروز در ماموریت غیر ممکن: فال اوت

2362

تام کروز تنها بازیگر تاریخ است که از ارتفاع 25000 فوتی چتر بازی کرده است. همچنین در یکی از صحنه های پرش از روی ساختمان مچ پای وی شکسته است.

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر