ذرات نمک از نمای نزدیک

1573

عکسی از ذرات نمک زیر میکروسکوپ

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر